ADR Gevaarlijke stoffen voor beroepschauffeurs

Wat is ADR

InschrijvenVoor het transport van gevaarlijke stoffen is in 1957 een internationaal verdrag getekend: Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route. Deze overeenkomst wordt afgekort als ADR. In het Nederlands hebben we het over: de Europese regelgeving met betrekking tot het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg. Hierin is onder andere bepaald dat een chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert, naast de basisopleiding beroepschauffeur ook een aanvullende cursus moet volgen.


Voor wie is deze ADR-training bestemd

Deze training is bestemd voor beroepschauffeurs die te maken hebben met het transport van gevaarlijke stoffen. Op grond van het ADR-verdrag moeten deze chauffeurs in het bezit zijn van een ADR vakbekwaamheidscertificaat.


Opzet van de training

Basis: tijdens deze basistraining komen verschillende voertuigen en de vereiste wettelijke voorschriften aan bod. Ook gevaareigenschappen, gevarenklassen, regels voor het vervoer enz. worden tijdens deze training besproken. Tijdens de basistraining worden de verplichte praktijkoefeningen uitgevoerd, bestaande uit een oefening in ongeval bestrijding en het werken met beschermingsmiddelen.


Inhoud basiscursus:

·       Wettelijke voorschriften                                         

·       Eigenschappen gevaarlijke stoffen                       

·       Gevarenklassen                                                         

·       Vervoersdocumenten

·       Regels voor het vervoer, laden en lossen

·       Voertuigeisen en uitrustingseisen

·       PBM, persoonlijke Beschermingsmiddelen

·       Maatregelen bij een ongeval

·       Brandbestrijding

·       Eerste hulp


Specialisatie

Tank: dit aanvullende gedeelte is verplicht voor chauffeurs van tankauto’s en tankcontainers en behandelt lengtegolving, dwarsgolving, technische eisen, constructie voertuig, keuringen enz.

Klasse 1: dit aanvullende gedeelte behandelt de bijzondere risico’s van explosieve stoffen en de specifieke vervoersvoorschriften.

Klasse 7: dit aanvullende gedeelte behandelt de risico’s van het vervoer van radioactieve stoffen en de bijbehorende voorschriften.

Voor de specialisatietrainingen is het certificaat voor de basistraining verplicht.


Bij ZPITS bieden we de basistraining aan in combinatie met de drie specialisaties. Indien gewenst kunnen de modules ook los geboekt worden.

Locatie

De training wordt gegeven op onze trainingslocatie aan de Seinhuiswachter 18-20 (1e etage) in Rotterdam. Het is ook mogelijk om de training op een andere locatie te volgen of om bij bedrijven een incompany training te organiseren.


Examen

Het examen wordt afgenomen door CBR/ CCV. Dit is een schriftelijk examen op een andere locatie.


Toelatingseisen

Basisopleiding beroepschauffeur of relevante functie in de logistiek.


Duur

De duur van de volledige ADR training is vier dagen. Aansluitend vinden dan vier examens plaats, voor elke module 1.


Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in deze training? Laat dan je contactgegevens achter, we nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om de details persoonlijk met je te bespreken.