Wil je een klacht indienen?

Je bent bijvoorbeeld ontevreden over de wijze waarop je behandeld bent door ZPITS of je vindt dat wij je onvolledig of onjuist geïnformeerd hebben? Ook kun je als werkgever bijvoorbeeld ontevreden zijn over de dienstverlening van ZPITS. Hierover kan je dan een klacht indienen.

De procedure voor het indienen van jouw klacht en de afhandeling ervan door ZPITS staat hieronder beschreven. ZPITS garandeert dat jouw klacht serieus wordt genomen. ZPITS zal jouw klacht vertrouwelijk behandelen.

Mogelijkheden tot het indienen van jouw klacht:

 • Schriftelijk.
 • Mondeling.

Vereisten voor het schriftelijk indienen van jouw klacht door een cliënt:

 • Je dient een omschrijving te geven van de gedragingen/gebeurtenissen van jouw klacht.
 • Je dient jouw naam en adres te vermelden.
 • Je dient aan te geven welke personen er betrokken waren bij de gebeurtenissen van jouw klacht.
 • Je dient de datum of de periode te vermelden van de gebeurtenissen van jouw klacht.

Vereisten voor het schriftelijk indienen van jouw klacht door een opdrachtgever:

 • Je dient de naam van jouw bedrijf te vermelden.
 • Je dient jouw aansluitnummer en vestigingsplaats te vermelden.
 • Je dient de naam en telefoonnummer van de desbetreffende medewerker ZPITS te vermelden.
 • Je dient een omschrijving te geven van de gedragingen/gebeurtenissen van jouw klacht.
 • Je dient de datum of de periode te vermelden van de gebeurtenissen van jouw klacht.

Mondeling:

Jouw mondelinge klacht wordt volgens het klachtenreglement afgehandeld. Een medewerker van ZPITS zal jouw klacht aanhoren en je verzoeken om jouw klacht alsnog op schrift te stellen. Je ontvangt hiervoor een klachtenformulier van ZPITS.

Afhandeling van jouw klacht door ZPITS:

 • De ontvangst van jouw klacht wordt binnen 10 werkdagen schriftelijk bevestigd door de klachtenafhandelaar van ZPITS; mevrouw Z. Porcelijn.
 • Jouw klacht wordt binnen een termijn van zes weken na indiening van de klacht afgehandeld. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan word je hierover tijdig schriftelijk bericht.

Indien jouw klacht te maken heeft met gedragingen of gebeurtenissen van en met een medewerker ZPITS, dan wordt jouw klacht afgehandeld door diens leidinggevende.

Rapportage van jouw klacht door ZPITS:

ZPITS dient maandelijks een overzicht van de klachten te overleggen aan de directie van ZPITS.

Opdrachtgevers van ZPITS ontvangen vier keer per jaar een overzicht van de afhandeling van klachten. De opdrachtgever ontvangt enkel een overzicht van die klachten die betrekking hebben op de opdrachtgever.

Slotbepaling:

De directie van ZPITS heeft deze regeling per 1 januari 2010 vastgesteld om de regelingen naar behoren te praktiseren. Deze regeling kan, met inachtneming van de betreffende voorschriften, alleen door de directie worden gewijzigd.

Ben je toch nog niet tevreden?

Indien je het niet eens bent met het besluit of niet eens bent met de afhandeling van jouw klacht door ZPITS, kun je contact opnemen met de heer E. Robert. Je kan hem schriftelijk benaderen onder het volgende adres:

Het Bruist
Pr. Pieter Christiaanstraat 81
3066 TB Rotterdam
De heer E. Robert is telefonisch te bereiken onder het volgende nummer: 06-24763686