VCA Laaggeletterden

Dit is een 5 daagse cursus voor mensen met een taalachterstand.