Opleiding

Wist u dat er in totaal 3500 verschillende asbesthoudende materialen zijn? Ongetwijfeld kent u er een aantal, maar zijn het er meer dan tien? Twintig misschien? Het 100% vaststellen van asbest is specialistisch werk en kan alleen door onderzoek met een elektronenmicroscoop. Experts die over voldoende kennis, ervaring en onderzoeksfaciliteiten beschikken om uitsluitsel te geven of een materiaal al dan niet asbesthoudend is. Voor de gezondheid van u en uw medewerkers is het echter van belang om asbestverdachte materialen tijdig te kunnen herkennen en snel experts kunt inschakelen om het te kunnen inventariseren en eventueel veilig te verwijderen. Overal kan asbest zitten en dat kan risico’s opleveren voor de gezondheid van uw medewerkers. Om deze reden moeten zij het materiaal in ieder geval kunnen herkennen. In deze cursus leert men snel en effectief asbest gevaarlijke materialen te herkennen om zo de risico’s voor de gezondheid te beperken.

Voor wie?

De cursus asbest herkennen is een must voor iedereen die beroepshalve met asbest in aanraking kan komen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld opzichters die mutatiewoningen beoordelen bij woningcorporaties, onderhoudsmedewerkers, monteurs, technisch medewerkers van installatiebedrijven, ARBO adviseurs en betrokkenen bij renovatieprojecten, opdrachtgevers, acceptanten van stortplaatsen, gemeentewerven en afvaldepots etc. Deze cursus is ook geschikt als onderdeel van de Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) opleiding verontreinigde grond.

Inhoud cursus

Aan de hand van monstermateriaal en foto’s van praktijksituaties leert de student asbest en de diverse soorten en toepassingen ervan te herkennen. Tevens wordt er ingegaan op hoe te handelen bij herkenning. De leermiddelen van de cursus zijn modulair opgezet volgens moderne onderwijsmethoden.

Duur, start en indeling

Deze 1-daagse cursus kunt u elk gewenst moment starten. U besteedt de meeste tijd aan het opdoen van het trainen van de herkenning en maakt u zich de nodige competenties (kennis en vaardigheden) eigen.

Toelatingseisen

Voor deze cursus dient u Nederlands te kunnen lezen en schrijven.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt de cursist een certificaat van deelname.

Andere asbest opleiding?

Bekijk dat ook eens de opleidingen:

–┬áCursus asbest verwijderen
– Deskundig toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Meer informatie

Neem contact met ons op voor de cursusdata en mogelijkheden