De Training

Deze opleiding is bestemd voor de leidinggevenden van chauffeurs, of voormannen van aannemersbedrijven e.d., waarbij VOL certificering vereist is. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden op bedrijfsterreinen van de chemische industrie of overheidsbedrijven. Deze training is een combinatie van basisveiligheid met veiligheid voor leidinggevenden.

Toelatingseisen

Geen specifieke toelatingseisen.

Inhoud van de training

• Veiligheidswetgeving
• Risico’s en ongevallenpreventie
• Gevarenbronnen, gevaarlijke stoffen, werken in besloten ruimten brandveiligheid en metingen
• Ongevallen, persoonlijke beschermingsmiddelen
• Toxicologie
• Bedrijfsnoodplan
• Taak- risico analyse

Diploma

Het examen wordt afgenomen door een landelijk erkend exameninstituut. Bij voldoende resultaat krijgt de deelnemer een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Het diploma is 10 jaar geldig.

Agenda

Check hier de cursusdata voor de beschikbare trainingsdata.