Training

BHV

DUUR

1 of 2 dagen

LOCATIE

Seinhuiswachter 18-20 3034KH Rotterdam

KOSTEN

Op aanvraag

De training

Deze BHV-training is voor medewerkers die binnen een onderneming betrokken zijn bij BHV-taken. De medewerkers krijgen in korte tijd de benodigde basiskennis en vaardigheden aangereikt om de bedrijfshulpverlening in het bedrijf (mede) gestalte te kunnen uitvoeren.

De bedrijfshulpverlening ondersteunt op 4 taakgebieden, namelijk:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, gebruik AED;
 • Beperking en bestrijding van een beginnende brand;
 • Het begeleiden van een ontruiming van het gebouw;
 • Communicatie, met andere diensten, zoals brandweer, politie en ambulancediensten.

Inhoud van de training

 • Theorie/ Praktijk: 1e dag Eerste hulp;
 • Vijf taken, bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, circulatiestoornissen;
 • Stelpen ernstige bloedingen, shock, wonden steriel afdekken door aanleggen snelverband;
 • Brandwonden, botbreuken, oogletsel, meer verwondingen tegelijk;
 • Gebruik AED 2e dag Communicatie/Brandbestrijding/ ontruiming;
 • Melden incident, hulp van buitenaf, gevaren bij melden, communicatiemiddelen;
 • Branddriehoek, brand en brandstadia, blussen, blusmiddelen en blustoestellen;
 • Elektriciteitskasten, gevaarlijke stoffen, uw taak, ontruimingsplan, procedures, rol bedrijfshulpverlener bij ontruiming, oefenen gevaren, vluchtroutes, noodverlichting, luchtbehandeling, rook- en warmte afvoerinstallaties, liften, brandweeringang.

Certificaat

Je sluit de cursus af met een BHV certificaat en pasje. Dit certificaat kent een geldigheidsduur van 1 jaar en voldoet aan de Arbo-verplichtingen zoals deze voor de BHV-organisatie worden gesteld.

Duur

De training bestaat uit 1 of 2 aangrenzende dagen.

Toelatingseisen

Een specifieke vooropleiding is niet vereist.

Meer informatie