Inventariseerder Asbest

Het verwijderen van asbest is specialistisch werk en medewerkers die asbestinventarisaties uitvoeren dienen in het bezit te zijn van het certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA). Na het volgen van de cursus en het behalen van het DIA-certificaat kan de cursist conform SC-560 zelfstandig asbestonderzoeken uitvoeren.

Voor wie?

De opleiding Deskundig Inventariseerder Asbest is voor personen die voor SC-540 gecertificeerde bedrijven asbestinventarisaties uitvoeren onder wie asbestonderzoekers, analisten, inspecteurs, handhavers, hulpverleners en auditoren.

Als Deskundig Inventariseerder Asbest voer je op locatie inspecties uit volgens de wet- en regelgeving. Je neemt monsters (materiaal, lucht, grond), voert visuele inspecties en voert indien dit mogelijk is ter plaatse asbestinventarisaties of asbestanalyses uit. Daarnaast communiceer en adviseer je opdrachtgevers, bewaakt de voortgang van projecten en rapporteert de resultaten.

Duur, start en indeling

Start van de 3-daagse DIA cursus (exclusief examendag) is in overleg te bepalen. Voor cursisten zonder asbestkennis en ervaring is het aan te raden een 2-daagse voorbereidingscursus te volgen. Er is veel tijd ingeruimd voor nabootsing van praktijksituaties om cursisten te trainen in het snel herkennen van asbestsoorten. De volgende onderwerpen komen o.a. in deze cursus aan de orde:

  • Asbestverdachte materialen en toepassingen leren herkennen
  • Wetgeving rondom asbest
  • Inventarisatie, analysemethoden en onderzoek
  • Communicatie en rapportage
  • Gedragscode en onafhankelijkheid

In de cursus VCA besteedt u 2 dagen aandacht aan de theorie over de veiligheidsregels. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

  • Werken in besloten ruimte
  • Omgaan met gevaarlijke stoffen, brand en explosie
  • Veilig werken met gereedschap
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Toelatingseisen

Voor deze opleiding dienen cursisten te beschikken over minimaal bouwkundig MBO diploma of gelijkwaardig. Vrijstelling hiervoor kan worden aangevraagd bij het SCA (www.ascert.nl). Indien cursist niet in het bezit is van een dergelijk diploma kan men een Basiscursus Bouwkunde van 3 dagen volgen met aansluitend een examen. Omdat het hier gaat om een actieve buitendienstfunctie, is het hebben van een rijbewijs een vereiste. Tevens dient de cursist kennis te hebben van de Nederlandse taal in woord en geschrift en nauwgezet en projectmatig te kunnen werken. Ten slotte dient de cursist bij voorkeur te beschikken over relevante praktijkervaring.

Diploma

De cursus DIA wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Indien het asbestdeel en bouwkundig deel voldoende zijn afgerond ontvangt de cursist het certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor de cursusdata en mogelijkheden