Toezichthouder Asbestverwijdering

Het verwijderen van asbest is specialistisch werk en leidinggevenden die asbestverwijderingen uitvoeren dienen lichamelijk in orde te zijn en in het bezit te zijn van het certificaat Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA). Na het volgen van de cursus en het behalen van het DTA-certificaat kan de cursist conform de SC-530 zelfstandig asbestverwijdering uitvoeren en leidinggeven aan een team Deskundig Asbest Verwijderaars (DAV).

Voor wie?

De opleiding Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering is voor leidinggevenden die al enige ervaring hebben in de asbest als DAV-er en voor bedrijven verantwoordelijk zijn voor de asbestsaneringen.

Beroep

Als Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering ben je verantwoordelijk om met je team de nodige maatregelen te treffen om asbestverwijdering veilig en volgens de strenge wet- en regelgeving uit te voeren. Daarnaast communiceer en adviseer je opdrachtgevers, bewaakt de voortgang van projecten en rapporteert de resultaten.

Duur, start en indeling

Start van de 4-daagse DTA cursus (exclusief examendag) is in overleg te bepalen. Voor cursisten zonder asbestkennis en ervaring is het aan te raden een 2-daagse voorbereidingscursus DAV te volgen en eerst ervaring op te doen in de praktijk. Er is veel tijd ingeruimd voor nabootsing van praktijksituaties om cursisten te trainen in het veilig verwijderen van asbest. De volgende onderwerpen komen o.a. in deze cursus aan de orde:

  • Deskundig leidinggeven tijdens asbestsaneringen
  • Wetgeving rondom asbest
  • Het beperken van risico’s voor mens en milieu tijdens asbestsaneringen
  • Communicatie en rapportage

In de cursus VCA-VOL besteedt u 2 dagen aandacht aan de theorie over de veiligheidsregels bestemd voor leidinggevenden. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

  • werken in besloten ruimte
  • omgaan met gevaarlijke stoffen, brand en explosie
  • veilig werken met gereedschap
  • persoonlijke beschermingsmiddelen

Toelatingseisen

Voor deze opleiding dienen cursisten te beschikken over een MBO diploma of gelijkwaardig. Omdat het hier gaat om een actieve buitendienstfunctie is het hebben van een rijbewijs een vereiste. Tevens dient de cursist kennis te hebben van de Nederlandse taal in woord en geschrift en nauwgezet en projectmatig kunnen werken. Ten slotte dient de cursist bij voorkeur te beschikken over relevante praktijkervaring.

Diploma

De cursus DTA wordt afgesloten met een landelijk erkend examen wat uit een schriftelijk en praktisch gedeelte bestaat. Indien het examen met goed gevolg is afgelegd ontvangt de cursist het persoonscertificaat DTA met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Andere asbest opleiding?

Bekijk dat ook eens de opleidingen:

• Cursus asbest verwijderen
• Asbest herkennen

Meer informatie

Neem contact met ons op voor de cursusdata en mogelijkheden