Asbestverwijderaar

Het verwijderen van asbest uit de (water)bodem is specialistisch werk en u dient dan ook lichamelijk fit te zijn. Hiervoor ondergaat u vooraf een wettelijk verplichte gezondheidskeuring.

Daarna start u met 1 maand intensieve opleiding (VCA en DAV) en gaat u daarna direct aan het werk zodra de diploma’s binnen zijn. Onder begeleiding van uw leidinggevende of een ervaren collega leert u de fijne kneepjes van het vak.

Voor wie is de cursus asbest verwijderen geschikt?

De opleiding asbest verwijderen is voor cursisten die geen vooropleiding hebben genoten en zeer gemotiveerd en geïnteresseerd zijn in het zorgvuldig asbest verwijderen.

Beroep Asbestverwijderaar

Om dit beroep uit te kunnen oefenen, is het noodzakelijk dat er de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Asbestverwijderaars moeten zich goed beschermen tegen het binnendringen van asbest in hun lichaam. Hiervoor draagt u een volgelaatsmasker dat is aangesloten op een aanblaasunit met P3 filter en draagt u een wegwerp-overall, rubberen laarzen en handschoenen. Na elke shift (2 uur) doorloopt u een decontaminiatieprocedure (ontsmetting). Dit betekent dat u zich door een drietraps-sluissysteem (deco-unit) ontdoet van asbestvezels op de werkkleding. De vuile kleding wordt achtergelaten. Hierna neemt u een douche, spoelt de bescherming af en trekt in een schone ruimte nieuwe kleding aan. De twee onderdelen waaruit de cursus asbest verwijderen bestaat, geven goed weer wat u als Asbest Verwijderaar moet weten en kunnen.

Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV)

In de cursus DAV wordt getoetst of u goed met de strenge regels betreffende asbest omgaat. Bekend is dat asbest zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Als Asbest Verwijderaar bent u dus aan strenge regels gebonden. U leert zorgvuldig om te gaan met gebruiksmaterialen, apparatuur en instructies voor in het werkveld.

VCA

In de cursus VCA besteedt u 4 dagdelen aandacht aan de theorie over de veiligheidsregels. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen: werken in besloten ruimte, omgaan met gevaarlijke stoffen, gevaar van brand en explosie, veilig werken met gereedschap, hijsen en tillen, werken op hoogte, persoonlijke beschermingsmiddelen, struikelen, uitglijden en vallen.

Duur, start en indeling

U kunt elk gewenst moment starten met het traject. U besteedt de meeste tijd aan het opdoen van praktijkervaring en maakt u zich de nodige competenties (kennis, houding en vaardigheden) eigen.

Toelatingseisen

Voor deze opleiding gelden geen toelatingseisen. Wel ondergaat u, voordat u aan de slag gaat, een intake en een wettelijk verplichte gezondheidskeuring.

• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Flexibele werkhouding (verschillende locaties)
• Kunnen werken volgens strenge veiligheidsnormen
• Rijbewijs is een pré

De afzonderlijke onderdelen sluit u af met een DAV certificaat en een VCA diploma.

Andere asbest opleiding?

Bekijk dat ook eens de opleidingen:

Asbest herkennen
Deskundig toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Meer informatie

Neem contact met ons op voor de cursusdata en mogelijkheden