Opleiding

Met deze opleiding wordt de kandidaat opgeleid tot beveiliger. De kandidaat leert alles wat er bij beveiligen komt kijken door deel te nemen aan theorie- en praktijklessen en de praktijk­stage bij een erkend beveiligingsbedrijf.

Theorievakken

Bij de opleiding beveiliger krijgt de kandidaat les in de beroeps-specifieke vakken, t.w. Veiligheid en beveiliging 2, Wet- en regelgeving 2, Communicatie, Observeren, Rapporteren en Engels beveiliger.

Voor het behalen van het MBO-diploma krijgt de kandidaat les in een aantal verplichte vakken, t.w. Nederlands 2F, Rekenen 2F, Loopbaan en Burgerschap. Deze vakken worden via een externe partij ingekocht.

Praktijklessen (Praktijkcenter)

 • Hospitality (veiligheidsbewustzijn, gastvrij, klantvriendelijkheid en gedrag)
 • Weerbaarheid
 • Observeren
 • Portofoon
 • Staande houden
 • Aanhouden
 • Visitatie
 • Monitor / camera
 • Surveillance rijden
 • Brand- en sluitronden

Praktijkstage werkgever

De kandidaat krijgt een praktijkwerkboek met opdrachten, die door een erkend beveiligingsbedrijf moet worden afgetekend. Hiervoor moet de kandidaat 530 uur als aspirant-beveiliger werken en de opdrachten uitvoeren. In het meeste geval zal dit gedurende een periode van 6 maanden plaatsvinden met een gemiddelde van ongeveer 25 uur per week.

Het praktijkexamen mag pas worden afgenomen wanneer een kandidaat is geslaagd voor het theorie-examen, en wanneer het praktijkwerkboek (portfolio) geheel is ingevuld en afgetekend tijdens de stageperiode en deze is ingediend bij het SVPB.

Kandidaten ontvangen ter voorbereiding op de praktijkexamens klassikaal praktijk­trainingen om goed voorbereid te zijn op de examens.

Duur opleiding

De duur van de opleiding Beveiliger (theorie en praktijk, inclusief examens) zal bij volledige inzetbaarheid en het behalen van de examens 12 maanden bedragen.

Bijzonderheden

Iedere kandidaat die gaat deelnemen aan de opleiding zal geen verleden met Justitie of Politie mogen hebben. Hieronder wordt verstaan: een geldboete(n) te danken aan een strafbaar feit, een taakstraf of gevangenisstraf.

Kandidaat geeft aan geen verleden met Justitie te hebben.

ZPITS is niet bevoegd om dit te controleren en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld wanneer er geen toestemming voor de groene of grijze pas door de Korpscheftaken wordt verleend. De afdeling Korpscheftaken mag en/of zal ons hierover vooraf geen informatie verstrekken.

Baangarantie en nazorg

Voor de kandidaat zal bij goed functioneren en gebleken geschiktheid en na het behalen van zijn/haar Beveiligings- en MBO-diploma een leer-/werkplek beschikbaar zijn met baangarantie (tenminste 6 maanden).

Voorwaarden

 • Kandidaat komt op tijd tijdens alle afspraken, waaronder opleidingsdagen, examens, praktijk, praktijktrainingen, sollicitatiegesprekken en heeft een actieve houding.
 • Kandidaat is minimaal 90% van de tijd aanwezig bij de lessen.
 • Kandidaat verschijnt verzorgd (schoon) en representatief (nette kleding, geen vlekken of scheuren) tijdens alle afspraken.
 • Kandidaat stelt zich positief (gemotiveerd) en professioneel (actieve houding) op in contact of gesprekken met werkgever(s).
 • Kandidaat is goed bereikbaar en reageert tijdig.
 • Kandidaat accepteert de aangeboden baan, praktijkstage, is flexibel inzetbaar (evt. ook in de weekenden) en accepteert geen belemmeringen ten aanzien van beschikbaarheid en arbeidstijden zoals deze gebruikelijk zijn in de sector.
 • Kandidaat doet een correcte afmelding bij afwezigheid.

Verplichtingen

Het diploma kan afgegeven worden indien uw kandidaat volledig geslaagd is voor alle onderdelen van het examenplan.

Het diploma van het SVPB maakt deel uit van de eisen voor de afgifte van legitimatie­bewijzen door de daartoe bevoegde korpschef van de regiopolitie of commandant van de Koninklijke Marechaussee. Alleen op basis van bepaalde legitimatiebewijzen mogen personen worden belast met nauw beveiligingswerkzaamheden in de particuliere beveiligingsbranche. Deze eisen zijn ook opgenomen in de CAO van de particuliere beveiligingsbranche.

Examinering

De examinering van de beroepsgerichte onderdelen van de opleiding wordt uitgevoerd door de Stichting Vakexamens voor de particulier beveiligingsorganisaties (SVPB).