Opleiding

Met deze opleiding wordt de kandidaat opgeleid tot monitor operator. De kandidaat leert tijdens de theorie- en praktijklessen wat noodzakelijk is ten aanzien van veiligheidsrisico’s in het werkveld en hoe te kunnen schakelen.

Theorievakken

Bij de opleiding monitor operator krijgt de kandidaat les in de vakken het werken met een PC en monitor, veiligheidsvoorschriften, protocollen, alarmopvolging, storingen verhelpen en basis elektrotechniek.

Praktijklessen

 • Monitortoezicht
 • Controle, herkennen en signaleren van veiligheidsrisico’s
 • Veiligheidsvoorschriften controleren en handhaven
 • Bediening controle kamers
 • Alarmeren volgens geldende protocollen
 • Facetten controle kamers
 • Het oplossen van storingen
 • Brandbestrijding
 • Verbindingen externe diensten
 • Verbindingen met buiten-, brandwachten en veiligheidskundigen
 • Brandwacht en kleine blusmiddelen

Duur opleiding

De duur van de opleiding monitor operator (theorie- en praktijk, inclusief examens) zal bij volledige inzetbaarheid en het behalen van de examens 5 maanden bedragen. Om de opleiding monitor operator te kunnen halen zal de cursist certificaten/diploma  moeten hebben van VCA en brandwacht met kleine blusmiddelen.

Baangarantie en nazorg

De kandidaat kan alleen starten in de functie monitor operator met behaalde examens en bij gebleken geschiktheid tijdens de theorie en praktijklessen. Voor de kandidaat zal dan direct een werkplek beschikbaar zijn met baangarantie van tenminste 6 maanden.

Voorwaarden

 • Kandidaat komt op tijd tijdens alle afspraken, waaronder opleidingsdagen, examens, praktijk, praktijktrainingen, sollicitatiegesprekken en heeft een actieve houding.
 • Kandidaat is minimaal 90% van de tijd aanwezig bij de lessen.
 • Kandidaat verschijnt verzorgd (schoon) en representatief (nette kleding, geen vlekken of scheuren) tijdens alle afspraken.
 • Kandidaat stelt zich positief (gemotiveerd) en professioneel (actieve houding) op in contact of gesprekken met werkgever(s).
 • Kandidaat is goed bereikbaar en reageert tijdig.
 • Kandidaat accepteert de aangeboden baan, is flexibel inzetbaar (evt. ook in de weekenden) en accepteert geen belemmeringen ten aanzien van beschikbaarheid en arbeidstijden zoals deze gebruikelijk zijn in de sector.
 • Kandidaat doet een correcte afmelding bij afwezigheid.

Examinering

De examinering vindt plaats door een landelijk erkend exameninstituut.

Toelatingseisen

Geen specifieke toelatingseisen.

Diploma

De training wordt afgesloten met een examen door een landelijk erkend exameninstituut. Het diploma is internationaal erkend en is 10 jaar geldig.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor de cursusdata en mogelijkheden