Training

Deze instructie is bedoeld om mensen een gedegen instructie te geven voor het werken met een Hoogwerker. Bij deze instructie komen er theoretische en praktische zaken aan bod waaronder communicatie, veiligheid, werkvoorbereiding, voertuig werking en bediening.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor medewerkers die (incidenteel) belast zijn of worden met het werken/manoeuvreren met een hoogwerker.

Cursisten mogen geen beperkingen hebben van kijk- en gehoorfuncties en motoriek. De cursist is verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding een helm en veiligheids­schoenen te dragen. Tevens dienen zij zich te kunnen legitimeren.

Inhoud training

De cursus Werken met een hoogwerker bestaat uit 3 varianten praktijk examen:
•  cat. 1B: Werken met een statische boom hoogwerker
•  cat. 3A: Werken met een mobiele verticale hoogwerker
•  cat. 3B: Werken met een mobiele boom hoogwerker

Duur, start en indeling

2 dagen, herhalingstraining: 1 dag

Toelatingseisen

Voor deze training dient u Nederlands te kunnen lezen en schrijven.
De cursist dient in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU of een gelijkwaardig vastgesteld diploma/certificaat. Min. 18 jaar

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt de cursist een certificaat van deelname.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor de cursusdata en mogelijkheden