Basis training medewerker luchtvracht

De training is voor medewerkers die zich binnen een organisatie betrokken zijn bij de behandeling van luchtvracht.
De opleiding heeft tot doel dat de cursisten zich bewust worden van de huidige terroristische dreiging en voorkomen dat luchtvracht als middel voor terroristische doeleinden gebruikt kan worden. De deelnemers worden opgeleid volgens de vastgestelde exameneisen op het gebied van security awareness zoals deze door het Ministerie van Justitie zijn opgesteld en alleen door gecertificeerde opleidingsinstituten mogen worden uitgevoerd.

Gecertificeerde opleidingsinstituten
TA Nederland is erkend om de training “Medewerker Luchtvracht” te verzorgen. Deze erkenning is verleend door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) van de Koninklijke Marechaussee.

Inhoud van de training
Achtergronden terrorisme
Herkenning van sabotagemogelijkheden
Belang van de ketenveiligheid
Rol van de Koninklijke Marechaussee en Justitie
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bij de beveiliging betrokken organisaties

Groepsgrootte en locaties
Deze training kunnen wij bij u op locatie verzorgen, of aanmelden op zgn. “open inschrijvingen” behoort tot de mogelijkheden.

Cursusduur
1 dagdeel

Certificaat
Na afloop wordt een toets afgenomen. Bij voldoende beoordeling ontvangt de deelnemer een certificaat. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van één jaar.

HERHALING Basis training medewerker luchtvracht

Jaarlijks dient de training herhaald te worden, dit kan middels een klassikale training of via elearning. Deze herhalingstraining duurt één à anderhalf uur.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor de cursusdata en mogelijkheden